Helder Thiago Cordeiro Maia (Brasil)


Institución: Universidade de Lisboa

Líneas de Investigación: Literatura Comparada, Teoria Queer

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=lEN_e_sAAAAJ