Melissa Barbieri de Oliveira (Brasil)


Institución: Universidade Federal de Santa Catarina.

Líneas de Investigación: Gênero; sexualidades; famíla e parentesco; direitos LGBT.