Rosamaria Carneiro (Brasil)


Institución: Universidade de Brasilia.

Líneas de Investigación: Antropologia da saúde; saúde sexual e reprodutiva; género e sexualidade.